top of page

Oferowane Terapie

Wymienione poniżej zabiegi terapeutyczne obejmują jednostkę zabiegową ,którą należy poprzedzić wizytą diagnostyczną. Terapia obejmuje zazwyczaj cykl około 10 intensywnych zabiegów  i pakietu zabiegów stabilizujących. Maksymalna częstotliwość dla fazy intensywnych zabiegów wynosi dwa zabiegi tygodniowo, a cykl stabilizujący jest oparty na wizytach tygodniowych lub dwu tygodniowych.  

bottom of page